Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w ramach indywidualnych uzgodnień z Klientami naszych Kancelarii, z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 paŸdziernika 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800, z późniejszymi zmianami).

W razie stałej współpracy związanej z obsługą prawną przedsiębiorców proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe.

W przypadku zleceń, w których nie można z góry przewidzieć ilości czasu i zakresu prac niezbędnych do wykonania zlecenia proponujemy wynagrodzenie według stawki godzinowej.