Oferta

Zasadniczą kwestią w działalności Kancelarii jest zapewnienie Klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie merytorycznym. Dbamy o to, by usługi świadczone były z zachowaniem najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych związanych z wykonywaniem zawodu adwokata. Dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta gwarantujemy indywidualne i rzetelne podejście do każdej z prowadzonych spraw.

W zależności od potrzeb Klienta świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • udzielanie porad prawnych;
 • reprezentacja przed sądami i urzędami;
 • prowadzenie zleconych spraw, w tym sądowych;
 • sporządzanie:
  • opinii i informacji prawnych w zakresie zleconym przez Klienta;
  • aktów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w tym projektów uchwał zgromadzenia wspólników, rady nadzorczej i zarządu,
  • aktów prawnych i dokumentów wynikających z przepisów prawa pracy, m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych, umów o pracę, etc.
  • wszelkiego rodzaju umów, w tym związanych z obrotem cywilnym i gospodarczym;
  • wszelkiego rodzaju pism, także procesowych w sprawach karnych, cywilnych, egzekucyjnych, w postępowaniu układowym i upadłościowym, w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych;
 • rejestracja spółek prawa handlowego, przygotowywanie dokumentów z tym związanych;
 • uczestnictwo w negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego.

W przypadku zlecenia stałej obsługi prawnej zakres usług dostosowujemy do oczekiwań i potrzeb Klienta; Obsługa prawna świadczona jest w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Zapewniamy stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Klientem.